© 2017 Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn | Disclaimer | Webrealisatie Richard de Wit
Home Keurmerk veilig ondernemen Ondernemersfonds Activiteiten Nieuws Voor ondernemers Links Over bko Foto's Contact

NIEUWS

Tippelzone op Oudenrijn van

de baan.

15-9-17 Vandaag is bekend geworden dat

de gemeente Utrecht de zoektocht naar een

nieuwe locatie voor de tippelzone heeft

beëindigd:

Bericht van de gemeente:

Vanmiddag is bekend gemaakt dat de in

maart gestarte zoektocht naar een nieuwe

locatie voor de tippelzone geen geschikte

locatie heeft opgeleverd. Bewoners,

ondernemers en belanghebbenden van de

twee meest geschikte locaties (Elektronweg

en Boteyken) hebben in de consultatie een

aantal nieuwe relevante feiten naar voren

gebracht. Het college van B&W heeft daar

naar geluisterd. Daarnaast blijkt de ervaring 

met een goed functionerende tippelzone aan

de Europalaan van minder betekenis te zijn

voor het  draagvlak in de stad voor de

verplaatsing van de tippelzone.

De consultatie zou tot 2 oktober duren, maar

volgens het College is nu al voldoende

informatie verzameld om dit besluit te

kunnen nemen. De consultatie wordt

daarom beëindigd.

De bijeenkomst met ondernemers op 19

september en de consultatiebijeenkomst op

25 september voor de locatie Boteyken

gaan niet door, net als de geplande

wijkspreekuren.

Meer info via :

https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/zoektoc

ht-nieuwe-locatie-tippelzone-beeindigd/

Helft onderzochte CO-

melders onveilig!

Hierbij extra informatie omtrent onveilige CO

melders. Mocht je thuis of in het bedrijf CO-

melders hebben dan is het raadzaam om

deze informatie eens goed door te lezen en

te controleren of dat deze wel of NIET

voldoet aan de veiligheidseisen.

Mocht het allemaal te onduidelijk zijn dan is

het raadzaam om bij de leverancier van de

CO melder navraag te doen.Klik hier voor

het onderzoek van de NVWA.

Aansluiten op glasvezel?

Op diverse plekken op Bedrijventerrein

Oudenrijn is glasvezel aanwezig.Wilt u ook

glasvezel naar uw bedrijf? Dat kan!

Als onafhankelijke aanbieder, levert Qfast, 

gevestigd aan de Strijkviertel 26A, met haar

eigen telefonie en internet backbone, sinds

2003 de nieuwste technologieën aan de

zakelijke markt.

Maak vandaag nog een afspraak met John

van der Zwaan, dan komt hij graag bij u

langs om uitleg te geven wat glasvezel voor

uw bedrijf kan betekenen.

U kunt John telefonisch bereiken op 030-

6585999 of per mail op jvdzwaan@qfast.nl

Wat doet de Speelgoedbank?

Bij de speelgoedbank doen wij met

speelgoed, wat ze bij de voedselbank doen

met eten, wij geven het speelgoed aan

kinderen waarvan de ouders het zelf niet

kunnen betalen. Voor kinderen uit deze

gezinnen is het krijgen van een

verjaardagscadeautje of goede kinderfiets

helemaal geen vanzelfsprekendheid.

Vandaar dat wij, Stichting Speelgoedbank

De Meern, deze kinderen willen helpen om

hun leven een beetje leuker te maken. En

ook al is het geen eerste levensbehoefte,

voor de ontwikkeling van kinderen zijn

speelgoed en kinderfietsen ontzettend

belangrijk. Lees verder:

Externe veiligheid

17-11-15 De laatste jaren is er een grote

maatschappelijke discussie op gang

gebracht, waarbij kritisch werd gekeken

naar de risico's van gevaarlijke stoffen.

Opslag, productie en vervoer van

milieugevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor

bedreigende situaties. Men spreekt in dit

verband over de 'externe veiligheid'.

Het college van burgemeester en

wethouders van de gemeente Utrecht maakt

bekend dat het in haar vergadering van 17

november 2015 vastgestelde Ontwerpbesluit

verordening routering gevaarlijke stoffen

gemeente Utrecht ter inzage ligt vanaf 19

november tot en met 30 december 2015.

Het ontwerp-vaststellingsbesluit en de

bijbehorende stukken zijn gedurende 6

weken met ingang van 19 november tot en

met 30 december 2015 voor een ieder

digitaal in te zien via de website

https://www.officielebekendmakingen.nl

U kunt het ontwerp-vaststellingsbesluit en

de bijbehorende stukken alleen op afspraak

inzien op de 5e etage van het Stadskantoor,

Stadsplateau 1, 3521 AZ te Utrecht. Voor

het maken van een afspraak, belt u met de

medewerker documentatie van Milieu &

Mobiliteit : 030-286 74 08.Klik hier voor het

volledige bericht.

BKO wordt een stichting

Drie jaar geleden is het Ondernemersfonds

Utrecht gestart. In de afgelopen periode is

een gedeelte van de beschikbare gelden

gebruikt voor de veiligheid op bedrijven-

terrein Oudenrijn.

Gemeente Utrecht heeft onlangs besloten

het ondernemersfonds met minimaal 5 jaar

te verlengen, hierdoor ontstaan nieuwe

mogelijkheden. Het bestuur van

Bedrijvenkring Oudenrijn streeft er naar alle

trekkingsgerechtigden te betrekken in de

besteding van de beschikbare middelen,

immers het gaat om geld van de

trekkingsgerechtigden, die zitten niet alleen

op Oudenrijn. Daarom heeft het bestuur van

Bedrijvenkring Oudenrijn de leden

voorgesteld de vereniging BKO op te heffen

en om te zetten naar een stichting die alle

trekkingsgerechtigden in gebied 14

vertegenwoordigt.

Bij deze roept het bestuur u op met ideeën

te komen voor de te besteden gelden.

Hierbij kunt u denken aan het groen op het

bedrijventerrein, maar ook goede

bewegwijzering.

Download hier het verslag van de

bijeenkomst d.d. 27-10-2015

Camera in beeld

Camera in Beeld is een digitale kaart

waarop je kunt zien waar camera’s hangen.

De politie kijkt voor een onderzoek even op

CIB en ziet in 1 oogopslag welke camera’s

zicht hebben op de openbare weg en

mogelijk iets hebben geregistreerd over een

incident. CIB draagt op deze manier bij aan

een effectievere en snellere opsporing. Hoe

meer burgers en ondernemers hun camera’s

aanmelden op www.politie.nl/cib hoe beter.

Betrokkenheid Politie, uw

wijkagent Erik Schep

Bij alle 34 Keurmerk Veilig Ondernemen

gebieden in Utrecht is ook de politie een

overlegpartner in het

samenwerkingsverband.  De politie maakt

met ondernemers duidelijke afspraken voor

betere afstemming op het winkelgebied of

bedrijventerrein. De wijkagent is voor u het

eerste aanspreekpunt bij de politie. U kunt

bij Erik Schep onder meer terecht met

vragen of informatie over bedrijfsinbraken,

vernielingen, interne diefstallen en

verkeerssituaties. Download hier de flyer

met zijn contactgegevens.

Circulair Ondernemen

De BKO is voornemens in het najaar 2017

een bijeenkomst te organiseren over

circulair ondernemen. Welke wereld gaat

eigenlijk schuil achter dit modewoord en

welke kansen biedt die circulaire economie

vervolgens aan bedrijventerreinen?

De BKO is hierover in gesprek met PulsUp

(www.pulsup.nl).

Onder het motto van restroom naar

meerwaarde zoeken zij naar een

(her)gebruik van bestaande reststromen,

met kostenbesparing en milieuwinst als

doelstellingen.

Besproken onderwerpen varieerden van het

lokaal inzamelen en vergisten van organisch

afval tot een minicollege circulaire

verdienmodellen door het rijksprogramma

NL Circulair. (www.circulairondernemen.nl).

Handhaving parkeren

Bedrijventerrein Oudenrijn

Een paar jaar is het goed gegaan, maar

helaas moet Toezicht en Handhaving van de

gemeente Utrecht constateren dat er

wederom niet juist geparkeerd wordt op het

bedrijventerrein. Daarom zal er wederom

begonnen worden met het waarschuwen en

uitschrijven van bekeuringen.

Wees gewaarschuwd!

Parkeer uw auto in de daarvoor

bestemde vakken en/of op het daarvoor

bestemde parkeerterrein!!

Laat uw kenteken

vastzetten!

Jaarlijks worden er ca. 20.000

kentekenplaten gestolen die vervolgens

worden gebruikt bij criminele activiteiten,

zoals ramkraken, overvallen, ontduiking van

motorrijtuigenbelasting en benzine-

diefstallen. Daarnaast verliezen

automobilisten zo’n 100.000 kentekenplaten

per jaar. Laat uw kenteken dus vastzetten.

Download hier de flyer.

Heeft u een alarmsysteem?

De donkere winterdagen zijn weer

aangebroken. De laatste tijd wordt het

terrein weer bezocht door bedrijfsinbrekers.

Hierbij is recentelijk ook een kluis

weggenomen. Helaas was dit bedrijf niet

voorzien van een alarmsysteem waardoor

de inbrekers alle  tijd hadden om de zware

kluis weg te nemen.  Mocht u net als

bovenstaande onderneming geen

alarmsysteem  hebben, lees dan

onderstaand stukje

Waarom is een Alarmsysteem belangrijk?

Afpersing bedrijfsleven

Het bedrijfsleven kan een interessante prooi

voor afpersers zijn. Detailhandel, horeca,

webwinkels, banken, dienstverleners, bouw

en industrie, energiemaatschappijen; alle

type ondernemingen kan het overkomen dat

ze worden afgeperst. Het kan zowel grote

als kleinere bedrijven overkomen: van zzp-

er tot multinational. Lees verder...

Voorkom een hennep-

kwekerij in uw pand

De afgelopen twintig jaar is de hennepteelt

in Nederland omvangrijk, professioneel en

grootschalig geworden. Dezeontwikkeling

zorgt steeds vaker voor overlast,

verloedering en brandgevaar in woonwijken

en op bedrijventerreinen. Onlangs is er op

Oudenrijn ook weer een hennep kwekerij

aangetroffen. Hoe voorkom je nu dat je een

pand verhuurt en ongewild in aanraking

komt met de criminele wereld van de

hennepteelt? Download hier de flyer.

Wildgroei aan bebording!

Het bestuur heeft geconstateerd dat er een

wildgroei aan bebording aan het ontstaan is

op Oudenrijn. De bewegwijzering op

Oudenrijn hebben wij uitbesteed aan Revis

Verkeerstechniek. Zij gaan de komende

periode de wildgroei op foto vastleggen en

dit rapporteren aan de gemeente Utrecht.

Lees meer....

Komende activiteiten

Klik hier voor de agenda

Belangrijke telefoonnummers

- Alarmnummer 112

- Brandweer 0900 8844 (geen spoed)

- Brandweer Utrecht 088 878 20 03 

  (preventieve maatregelen)

- Gemeente Utrecht 030 286 00 00

- Politie 0900 8844 (geen spoed)

- Wijkagent Erik Schep 06 208 28 033

  erik.schep@politie.nl

- Aangifte doen 0900-8844

  www.politie.nl/aangifte

- Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

  www.meldmisdaadanoniem.nl

Welkom op de website van Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn te De Meern.

HOME

BELANGRIJK

Home