Skip to main content
Belangrijk

Circulair Ondernemen

By 23 januari 2020No Comments

De BKO heeft  in het najaar 2017 een bijeenkomst georganiseerd over circulair ondernemen. Welke wereld gaat eigenlijk schuil achter dit modewoord en welke kansen biedt die circulaire economie

vervolgens aan bedrijventerreinen?

De BKO is hierover in gesprek met PulsUp (www.pulsup.nl).

Onder het motto van restroom naar meerwaarde zoeken zij naar een (her)gebruik van bestaande reststromen, met kostenbesparing en milieuwinst als doelstellingen.

Besproken onderwerpen varieerden van het lokaal inzamelen en vergisten van organisch afval tot een minicollege circulaire verdienmodellen door het rijksprogramma

NL Circulair. (www.circulairondernemen.nl)