© 2019 Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn | Disclaimer | Webrealisatie Richard de Wit
Home Keurmerk veilig ondernemen Ondernemersfonds Activiteiten Nieuws Voor ondernemers Links Over bko Foto's Contact

Keurmerk Veilig Ondernemen

Camera in beeld

Camera in Beeld is een digitale kaart waarop je kunt zien waar camera’s hangen. De politie kijkt

voor een onderzoek even op CIB en ziet in 1 oogopslag welke camera’s zicht hebben op de

openbare weg en mogelijk iets hebben geregistreerd over een incident. CIB draagt op deze

manier bij aan een effectievere en snellere opsporing. Hoe meer burgers en ondernemers hun

camera’s aanmelden op www.politie.nl/cib hoe beter.

’Donkere Dagen Offensief’ weer actueel!

In deze periode van het jaar is het ‘Donkere Dagen Offensief’ van kracht. De dagen worden weer

korter en de nachten langer, volgens de statistieken neemt de kans op overvallen en

bedrijfsinbraken toe. Dit is voor de politie en gemeenten, maar natuurlijk ook voor collectief

beveiliger Spike Security aanleiding om de krachten te bundelen en te proberen de criminaliteit

tegen te gaan.

Het is onmogelijk en onwenselijk om op iedere hoek van de straat een politieagent te plaatsen

en daarom is ook de politie vooral afhankelijk van de oren en ogen van u als ondernemer en

verzoekt u dan ook verdacht gedrag altijd te melden!

Verdacht

Wat is nu precies verdacht gedrag? Het kan gaan om onbekende personen in de omgeving van

uw pand die zich vreemd gedragen of om auto’s, brommers of zelfs fietsen die meerdere malen

terugkeren op uw terrein. Aarzel dan niet, bel 112 en breng de politie hiervan altijd direct op de

hoogte! Aangezien het in dergelijke gevallen gaat om een mogelijke dader confrontatie, zal

meestal direct een politie eenheid worden gestuurd.

Gelegenheid

Inbraken kunnen worden voorkomen door goed hang- en sluitwerk, gesloten deuren en ramen en

een goede verlichting rondom uw bedrijfspand. ‘De gelegenheid maakt de dief’, maar zelfs een

professionele inbreker zal altijd een kansberekening maken: 'kom ik snel en gemakkelijk binnen

en ligt de buit voor het grijpen'? Als we allemaal alert zijn én blijven op hetgeen er zich op uw

terrein plaatsvindt en op kostbaarheden en inbraak- gevoeligheid van uw bedrijfspand, dan

creëren we gezamenlijk een grotere veiligheid en daarnaast meer saamhorigheid.

Voorkom misbruik van uw bedrijfspand. Weet aan wie u verhuurt!

Wanneer u bedrijfsruimte verhuurt, wees dan alert op wie uw huurder wordt. U kunt slachtoffer

worden van personen die uw bedrijfspand misbruiken voor illegale hennepteelt. Een actueel

fenomeen binnen de hennepteelt is het huren van leegstaande panden op bedrijfsterreinen.

Alspandeigenaar wilt u graag zo snel mogelijk een huurder. Criminele henneptelers springen op

die behoefte in, huren uw woning onder valse voorwendselen en laten u met de schade zitten.

Lees hier het volledige bericht.

WhatsApp-groep: Oudenrijn Alert

In deze appgroep kunnen mensen die werkzaam zijn op het bedrijventerrein Oudenrijn elkaar op

de hoogte houden van verdachte of onveilige situaties.De WhatsApp-groep is bedoeld om elkaar

alert te maken op verdachte of onveilige situaties op bedrijventerrein Oudenrijn en is geen

vervanging voor het melden aan de politie of brandweer.

In noodgevallen of heterdaadsituaties, stuurt u geen app, maar belt u altijd 112. Doe dus altijd

eerst een melding en app eventueel later. Laat aan elkaar weten of 112 gebeld is, om een regen

aan 112-meldingen te voorkomen.

Wil je ook worden toegevoegd? Stuur dan even een mail naar : info@oudenrijn.com

Maandelijkse preventietip: Goede voornemens

01-2018 Jaarlijks vinden in de regio Utrecht ruim 400 woningbranden plaats waar de brandweer

voor moet uitrukken. Die branden zorgen vaak voor veel schade en leed. Gelukkig kunt u zelf

veel doen om de kans op brand zo klein mogelijk te houden. Mocht er toch brand uitbreken, zorg

dan dat u zo goed mogelijk kan vluchten. Een gemiddelde woonkamer kan namelijk al in een

minuut of drie volledig in lichterlaaie staan. Zorg dus dat u goed voorbereid bent op brand. Met

de checklist en de Woningcheck-app kan u uw eigen huis doorlopen. Download hier het volledige

artikel.

Installateurs en verzekeraars willen af van brand door

kortsluiting

01-2018 Installateurs en verzekeraars binden de strijd aan met kortsluiting in bedrijfspanden

door ondeugdelijke, elektrische installaties middels de NTA 8220. Brandje hier, brandje daar. Wie

denkt dat het affikken van een bedrijfsgebouw zelden voorkomt, komt bedrogen uit. Ten minste

als we verzekeraars en installateurs mogen geloven. Volgens hen richten bedrijfspanden ieder

jaar voor miljoenen schade aan.

Doodzonde, vindt Uneto VNI. Vooral omdat een groot deel van de ellende te voorkomen is.

“Afgelopen zomer gingen onder meer enkele stallen in vlammen op, waarbij veel dieren

omkwamen. Ondeugdelijke elektrische installaties zijn een belangrijke oorzaak van zulke

branden.” Download hier het volledige artikel.

Helft onderzochte CO-melders onveilig!

Hierbij extra informatie omtrent onveilige CO melders. Mocht je thuis of in het bedrijf CO-

melders hebben dan is het raadzaam om deze informatie eens goed door te lezen en te

controleren of dat deze wel of NIET voldoet aan de veiligheidseisen.

Mocht het allemaal te onduidelijk zijn dan is het raadzaam om bij de leverancier van de CO

melder navraag te doen.Klik hier voor het onderzoek van de NVWA.

Hé doe de deur dicht

De Landelijke Brandpreventieweken worden elk jaar in oktober gehouden, zo ook dit jaar. Met de

slogan ‘Hé, doe de deur dicht!’ wordt landelijk aandacht gevestigd op het sluiten van deuren voor

het slapen gaan om de kans op slachtoffers bij brand te verkleinen.

Deuren sluiten en rookmelder checken

Hé doe de deur dicht is een gratis advies en eenvoudig uit te voeren. Sluit voor het slapengaan

de binnendeuren. Gesloten deuren zorgen ervoor dat de giftige rook - de grootste bedreiging bij

brand- nog een tijd buiten de leefruimte blijft. Het geeft je meer dan 10 minuten extra vluchttijd.

Kortom, een gratis advies dat levens redt. Zorg voor rookmelders die je ook echt kunt horen.

Want als je slaapt, slaapt jouw neus ook. Je ruikt geen rook, maar het alarm van de rookmelder

hoor je wel. Uit onderzoek blijkt dat in 70% van de woningen een rookmelder is geplaatst, maar

dat slechts 45% van die rookmelders ook echt werkt. Kun je zelf geen rookmelder plaatsen?

Vraag het rookmelderteam.

De Brandpreventieweken in de regio Utrecht

In onze regio verspreiden we de informatie van ‘Hé doe de deur dicht’ tijdens onze verschillende

activiteiten. In samenwerking met de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek hebben

we een brochure voor senioren gemaakt om hen over brandveiligheid te informeren. We hebben

alle woningcorporaties van informatie over brandveiligheid in huis voorzien, die zij in hun media

gaan verspreiden. Via onze (sociaal) media kanalen besteden we deze maand extra aandacht

aan brandveiligheid. En als tipje van de sluier publiceert de ouderenbond KBO-PCOB in hun blad

in november een artikel en een persoonlijk verhaal over brand.

De Nationale Brandpreventieweken 2017

De Brandpreventieweken worden door Brandweer Nederland en de Brandwondenstichting

georganiseerd. Er wordt aandacht gevraagd voor het thema 'Hé doe de deur dicht' en voor de

(on)mogelijkheden voor senioren om bij brand op tijd te vluchten. Landelijk wordt de hele maand

op sociaal media informatie over brandveiligheid verspreid en worden mensen opgeroepen een

thuistest te doen. Hieruit rolt een advies met veiligheidsproducten zoals rookmelders en tips voor

een brandveiliger leven.

VRU brandweer gaat in gesprek met jou

VRU brandweer helpt burgers brandwijzer te worden, aangezien brandveiligheid ieders

verantwoordelijkheid is.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Overeem

(preventiemedewerker) via telefoonnummer 088-8783947 of e-mailadres a.overeem@vru.nl

Bedrijventerrein Oudenrijn behaalt haar 5e KVO-

Certificaat

Op 19 april 2017 heeft Bedrijventerrein Oudenrijn alweer haar 5e KVO-Certificaat in ontvangst

mogen nemen! Ondernemers, gemeente, politie en brandweer werken samen aan een schoon,

heel en veilig bedrijventerrein Oudenrijn.

Dat heeft ook de afgelopen periode weer tot uiteenlopende maatregelen en resultaten geleid

waarbij dit jaar de uitstraling van het bedrijventerrein voorop werd gesteld.

Klik hier voor de foto’s

Wilt u ook deel uitmaken van dit team en daadwerkelijk het verschil maken? Mail naar:

info@oudenrijn.com

Heeft u een alarmsysteem?

De donkere winterdagen zijn weer aangebroken. De laatste tijd wordt het terrein weer bezocht

door bedrijfsinbrekers. Hierbij is recentelijk ook een kluis weggenomen. Helaas was dit bedrijf

niet voorzien van een alarmsysteem waardoor de inbrekers alle  tijd hadden om de zware kluis

weg te nemen. 

Waarom is een Alarmsysteem belangrijk?

Uw vrijheid is een hoog goed; de veiligheid van u en uw spullen zijn daarom van groot belang.

Goede sloten en andere preventiemiddelen zijn van groot belang. Als uitbreiding kunt u kiezen

voor elektronische inbraakbeveiliging. Voor bedrijven is dit tegenwoordig  echt van belang.  Een

alarm werkt zowel preventief als bij een werkelijke inbraakpoging.  Een inbreker zal al snel uw

bedrijfspand voorbij gaan, als hij weet dat er een alarmsysteem hangt (raam/deurstickers of een

zichtbare buitensirene schrikken al af!). Mocht de  inbreker toch tot een inbraakpoging overgaan,

dan zal de sirene van het alarmsysteem afgaan. Dit doet de meeste inbrekers afzien van het

binnentreden van het pand. Het alarmsysteem zal in dit geval wel al een telefonische melding

geven, zodat u op de hoogte bent van de inbraakpoging. Mocht de inbreker toch niet afgeschrikt

worden, dan zou door een adequate alarmopvolging de schade beperkt kunnen blijven. Mocht u

denken dat alarmsystemen  veel geld kosten. Er zijn al gsm alarmsystemen verkrijgbaar vanaf

ongeveer 150 euro .

Wees alert op skimming van tankpasen

28-8-2015 Het blijkt  dat de laatste tijd meerdere tankpassen uit vrachtwagens worden gestolen

via een inbraak met “meestal” minimale en bijna onzichtbare schade. Als bij de tankpas ook een

pincode wordt gevonden wordt de tankpas ter plaatse geskimd en weer teruggelegd. Op deze

manier wordt de gekopieerde tankpas pas geblokkeerd op het moment dat de fraude wordt

ontdekt.

Veel transportbedrijven hebben dan ook het idee dat er, ondanks zeer lichte braakschade aan de

vrachtwagen combinatie, niets is weggenomen. De aangifte en/of melding aan de politie blijft op

dat moment dan ook meestal achterwege. In een later stadium kan met een gekopieerde versie

van de tankpas op kosten van de transportondernemer getankt worden. Op het moment dat de

transportondernemer het skimmen bemerkt is het al te laat; duizenden liters diesel zijn getankt

en in rekening gebracht.

Uit verzamelde informatie blijkt  dat de vertankingen meestal plaatsvinden bij onbemande

tankstations zonder camerabewaking. Deze zijn in de industriegebieden veel aanwezig.

Security alert tankpassenfraude : bewaar geen tankpassen in de vrachtauto en houdt pas en

pincode gescheiden!

Lees hier verder met praktische tips.

Laat uw kenteken vastzetten!

Jaarlijks worden er ca. 20.000 kentekenplaten gestolen die vervolgens worden gebruikt bij

criminele activiteiten, zoals ramkraken, overvallen, ontduiking van motorrijtuigenbelasting en

benzinediefstallen. Daarnaast verliezen automobilisten zo’n 100.000 kentekenplaten per jaar.

Laat uw kenteken dus vastzetten. Download hier de flyer.

Voorkom een hennepkwekerij in uw pand

De afgelopen twintig jaar is de hennepteelt in Nederland omvangrijk, professioneel en

grootschalig geworden. Deze ontwikkeling zorgt steeds vaker voor overlast, verloedering en

brandgevaar in woonwijken en op bedrijventerreinen. Onlangs is er op Oudenrijn ook weer een

hennep kwekerij aangetroffen. Hoe voorkom je nu dat je een pand verhuurt en ongewild in

aanraking komt met de criminele wereld van de hennepteelt? Download hier de flyer.

Betrokkenheid Politie, uw wijkagent Erik Schep

Bij alle 34 Keurmerk Veilig Ondernemen gebieden in Utrecht is ook de politie een overlegpartner

in het samenwerkingsverband.  De politie maakt met ondernemers duidelijke afspraken voor

betere afstemming op het winkelgebied of bedrijventerrein. De wijkagent is voor u het eerste

aanspreekpunt bij de politie. U kunt bij Erik Schep onder meer terecht met vragen of informatie

over bedrijfsinbraken, vernielingen, interne diefstallen en verkeerssituaties. Download hier de

flyer met zijn contactgegevens.

Veilig Ondernemen Scan

Met deze scan kunt u gratis en eenvoudig inzicht krijgen in de verschillende criminaliteitsrisico's

voor uw onderneming en het gebouw. U ontvangt, direct na het invullen een onafhankelijk advies

met veiligheids- en beveiligingsmaatregelen die passen bij de risico's voor uw onderneming.

Adviezen die te maken hebben met uw organisatie, het gebouw en elektronische beveiliging. U

kunt daarbij aangeven welke maatregelen u wenst door te voeren en welke u al genomen heeft.

Zo bereidt u zich goed voor. Ga naar: www.veiligondernemenscan.nl

Stop Cybercrime Nu

40 procent van de Nederlandse ondernemers is afgelopen jaar slachtoffer geweest van

cybercrime, volgens een schatting van de politie. Cybercrime, computercriminaliteit, digitale

criminaliteit: allemaal termen voor deze vorm van criminaliteit die zich richt op computers of

andere systemen zoals mobiele telefoons en pinautomaten. Doe de scan en zie hoe veilig uw

bedrijf is: www.stopcybercrime.nu

Checklist Brand

Ieder jaar ontstaat bij een groot aantal ondernemingen brand. In zeker één op de tien

bedrijfsbranden is de oorzaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werkzaamheden. Ook

brandstichting en onveilig gebruik van de elektrische installatie zijn veel voorkomende oorzaken

van brand. Veel bedrijven die getroffen worden door een grote brand komen de gevolgen ervan

niet te boven. Een goede brandverzekering is dus een must, maar het is nog beter om brand in

uw bedrijfspand te voorkomen. Kijk op de pagina voorkom brandstichting en vul de Checklist

Brandstichting nu in!

Meldpunt Buiten BeterZie u een probleem buiten op straat of in de buurt? Die

lantaarnpaal nog steeds niet gerepareerd? Een vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of

een fietspad met enorme gaten? Laat het snel en simpel weten met BuitenBeter. Deze App helpt

u om gemakkelijk problemen, irritaties en verbeteringen bekend te maken bij de gemeente.

Download voor Android

Download voor Iphone / IPad

Welkom op de website van Stichting Bedrijvenkring Oudenrijn te De Meern.

Links

Gemeente Utrecht: www.utrecht.nl/veiligondernemen Wijkagent Erik Schep Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 www.meldmisdaadanoniem.nl

Digitaal Aangifte doen:

www.politie.nl/aangifte

Veilig Ondernemen Scan:

www.veiligondernemenscan.nl

Stop Cybercrime Nu:

www.stopcybercrime.nu

Voorkom een hennepkwekerij:

Download hier de flyer

Checklist Brand:

www.checklistbrand.nl

Diensten Dentrum Utrecht

www.dcu.nu

1

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk veilig ondernemen